e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1025 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 951 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 926 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 919 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.

 • Monitor Polski Poz. 107 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 106 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 105 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.