e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 924 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą.

 • Monitor Polski Poz. 651 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 554 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.