e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 925 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 904 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 894 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działałność naukową i naukowo-techniczną.

 • Monitor Polski Poz. 653 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 652 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 571 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Monitor Polski Poz. 570 z 1998

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.

 • Monitor Polski Poz. 83 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 82 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 81 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 80 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.