e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1120 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1119 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1118 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1117 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1110 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1060 z 1998

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1057 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1009 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.