e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1183 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1182 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1181 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1175 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1174 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1173 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1168 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1166 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1148 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1147 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 2000

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 657 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu.

 • Monitor Polski Poz. 656 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Krolestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 179 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 155 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.