e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1178 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1126 z 1998

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

 • Monitor Polski Poz. 649 z 1998

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 4 - Unii Wolności.

 • Monitor Polski Poz. 647 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

 • Monitor Polski Poz. 200 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 17 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 1998 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.