e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Marzec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.

 • Monitor Polski Poz. 186 z 1998

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej.