e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Kwiecień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 289 z 1998

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.

  • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 1998

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

  • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 1998

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.