e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Kwiecień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 383 z 1998

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie nadzoru nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz kwalifikacji osób pełniących funkcje kontrolne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 • Monitor Polski Poz. 290 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 285 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Monitor Polski Poz. 284 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 274 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

 • Monitor Polski Poz. 188 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.