e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Maj 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 651 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 1998

  Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 1998

  Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 441 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać.

 • Dziennik Ustaw Poz. 440 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 439 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

 • Monitor Polski Poz. 367 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 325 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 315 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 230 z 1998

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.