e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Maj 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i szczegółowego zakresu działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszaru ich działania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Monitor Polski Poz. 368 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.