e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Lipiec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 1998

  Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 598 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 372 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 338 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. - Zasady Etyki Poselskiej.