e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Lipiec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 661 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 633 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 370 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.