e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Sierpień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 709 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 708 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 707 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 706 z 1998

  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

 • Monitor Polski Poz. 473 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 472 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 446 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 399 z 1998

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 394 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.