e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Wrzesień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 1998 r. w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

 • Monitor Polski Poz. 496 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 413 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego.