e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Styczeń 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

 • Monitor Polski Poz. 190 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 79 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Poz. 23 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.