e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Styczeń 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 201 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną.

 • Monitor Polski Poz. 12 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o uczczeniu pamięci Romana Dmowskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Prawo dewizowe.