e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1141 z 2001

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1139 z 2001

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 1999 r. w sprawie wzruszenia prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K. 12/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1018 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1017 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1016 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1015 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1014 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1008 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1007 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 982 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 981 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polspolitej z dnia 26 października 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 84 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1999 r. o nadaniu odznaczeń.