e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Październik 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1001 z 1999

  Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 972 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 962 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 2000

  Umowa o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzona w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 2000

  Zmiany do Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 2001

  Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 2000

  Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 24 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu orderów o odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 23 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 22 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1999 r. o nadaniu odznaczeń.