e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Listopad 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1205 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1193 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1094 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1091 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1090 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1035 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 104 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 102 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1999 r. o nadaniu odznaczeń.