e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Monitor Polski Poz. 612 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.