e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1237 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1206 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1182 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 10/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1181 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 14/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1179 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • Monitor Polski Poz. 619 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 615 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 201 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 184 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 183 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.