e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1315 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1312 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 495 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Montrealu dnia 17 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

 • Monitor Polski Poz. 2 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii.