e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1192 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 6/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1164 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1160 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

 • Monitor Polski Poz. 610 z 1999

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

 • Monitor Polski Poz. 609 z 1999

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

 • Monitor Polski Poz. 608 z 1999

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

 • Monitor Polski Poz. 599 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 140 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 139 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 138 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.