e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Luty 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 295 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r. sygn. akt K. 25/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 272 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1998 r.