e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Luty 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Monitor Polski Poz. 63 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale w 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 59 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1998 r. i w drugim półroczu 1998 r.