Archiwum 8 Kwiecień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 1999

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2000.

 • Monitor Polski Poz. 313 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji polityki kulturalnej państwa.