e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Maj 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 489 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 443 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 442 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Monitor Polski Poz. 375 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 374 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 373 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 372 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 323 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 253 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 252 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 251 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 237 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.