e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Maj 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 495 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Monitor Polski Poz. 376 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 263 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 1999

  Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy.