e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Maj 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 571 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 515 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 513 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 497 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98

 • Monitor Polski Poz. 380 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 379 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 378 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 377 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.