Archiwum 26 Maj 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

 • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pienieżnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

 • Monitor Polski Poz. 397 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 396 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 294 z 1999

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.

NA SKÓTY