e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Lipiec 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 702 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Monitor Polski Poz. 392 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 391 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.