e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Sierpień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 889 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 524 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 523 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 497 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 496 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 495 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 494 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 493 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 439 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 438 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 424 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 422 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 421 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1999 r.