e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1135 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • Dziennik Ustaw Poz. 926 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 913 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 883 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Monitor Polski Poz. 630 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 629 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 564 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 458 z 1999

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.