e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 909 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 896 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Monitor Polski Poz. 638 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 637 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 605 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 489 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie ogłoszenia kwot długu Skarbu Państwa oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 162 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów.