e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 899 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Monitor Polski Poz. 607 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 606 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2000

  Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego.

 • Monitor Polski Poz. 12 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.