e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 1999

  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 1999 r. sygn. akt K. 33/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Monitor Polski Poz. 594 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 593 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 454 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1999 r.