e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 217 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów.