e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Styczeń 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 212 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2000

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt. K. 18/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 16 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.