Archiwum 6 Styczeń 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 213 z 2000

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

  • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2000

    Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

  • Dziennik Ustaw Poz. 22 z 2000

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2000 r. premii termomodernizacyjnej.