Archiwum 20 Październik 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1059 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1058 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 797 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 796 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 795 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 709 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 708 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.