e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Listopad 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1134 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do i składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1133 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2001 r. do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1089 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1085 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. sygn. akt P. 12/99

 • Monitor Polski Poz. 810 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 750 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 749 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 748 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

 • Monitor Polski Poz. 46 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 45 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.