e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Listopad 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1143 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1114 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1107 z 2000

  Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.