e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Listopad 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1168 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1115 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1112 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1108 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r.