e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Marzec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 • Monitor Polski Poz. 301 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2000 r. sygn. akt P. 5/99