e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Marzec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 379 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 336 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 335 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.