e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Marzec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • Monitor Polski Poz. 338 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przewóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przewóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 267 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.