Archiwum 11 Kwiecień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 386 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Monitor Polski Poz. 378 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 377 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 351 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt K.15/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2000

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2000

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.