e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Kwiecień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 489 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 487 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 2000

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Monitor Polski Poz. 256 z 2000

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie polityki mieszkaniowej państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.