e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Kwiecień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 368 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szcegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.